Terms and Conditions

Köpvillkor och information
(English version follows below Swedish part)

Biljettköp

I samband med biljettköp ingår köparen i ett avtal med Malmö Figurspelsförening där deltagaren har rättighet att deltaga i det/de evenemang som utgör Malmö Wargaming Weekend eller annat evenemang som har specificerats i produktinformationen på hemsidan.

Återköp/Vidareförsäljning Malmö Wargaming Weekend 4

Biljetter till Malmö Wargaming Weekend 4 kan återköpas fram t o m 31:a Augusti 2019. Efter detta datum görs inga återköp av biljett men vidareförsäljning är tillåten. I händelse av vidareförsäljning ska säljaren fylla i formuläret för namnbyte på bilejtt med information om den nya biljettinnehavarens namn, samt informera den nya biljettinnehavaren om informationen i detta dokument. Vidareförsäljning är tillåten fram till 3 dagar innan evenemangets startdatum.

Vid inställt Evenemang

Om evenemanget ställs in med anledning som Malmö Figurspelsförening haft rådighet över återbetalas biljetter till fullo. Malmö Figurspelsförening ersätter inte kostnader för resor eller boende som deltagaren ådragit sig.
Om evenemanget ställs in med anledning som Malmö Figurspelsförening ej haft rådighet över kommer biljett endast återbetalas i den omfattning som är möjlig.

Fotografering

I och med inträde på Malmö Wargaming Weekend och andra event arrangerade av Malmö Figurspelsförening ger deltagaren sitt samtycke till att foton från eventet kan komma att användas för dokumentation och i marknadsföringssyften. Om deltagare anser sig ha särskilda skäl för att inte få bilder där deltagaren visas publicerade – kontakta malmofigurspel@gmail.com innan evenemangets startdatum. Foton lagras på obestämd tid då de utgör dokumentation av evenemanget.

Behandling av personuppgifter

Vissa personuppgifter krävs i samband med registrering till Malmö Wargaming Weekend.
De personuppgifter som lämnas i samband med registrering lagras och hanteras enligt GDPR genom uppfyllande av Datainspektionens rekommendationer. Personuppgifterna lagras i ett år och kommer endast användas i administrations- och informationssyfte för deltagande i Malmö Wargaming Weekend samt intern statistik efter evenemangets avslut. Inga delar av personuppgifterna kommer att delas med tredje part. Personuppgifterna kan komma att utgöra underlag för offentlig demografisk presentation av deltagarna.
Uppgifterna hanteras av personuppgiftsansvarig, vilket är Malmö Figurspelsförenings styrelse (kontaktas på malmofigurspel@gmail.com). Som deltagare har man alltid rätt att kontakta personuppgiftsansvarig för att få ens personuppgifter kontrollerade, korrigerade eller raderade.
Om man som deltagare anser att personuppgiftsansvarig inte uppfyllt sina åtaganden ska detta lämnas in som ett klagomål till Datainspektionen.

Regler och avhysning under evenemang

På evenemanget gäller Svea Rikes lag samt de regler som sätts av arrangören och dess samarbetspartners. Malmö Wargaming Weekend, Malmö Figurspelsförening samt representanter för evenemangslokalen äger rätt att avvisa deltagare som bryter mot dessa lagar eller regler.

Regler

På evenemangsområdet råder ett totalt rökförbud. Djur tillåts ej medföras in på evenemangsområdet. Alkohol får ej förtäras eller tas med utanför restaurangområdet. Mat och dryck från utanför evenemangslokalen får ej tas med in i byggnaden.
Deltagare ska uppträda på ett acceptabelt vis på så sätt att andra deltagare inte känner sig hotade, störda eller kränkta av beteendet.
Deltagare uppmuntras att hålla en acceptabel kroppshygien samt undvika starkt luktande parfym.